Divino Maestro Santiago - español   Divino Maestro Santiago - galego
+34 981 522 289
LLámanos de Lunes - Viernes 08:00 - 14:00

Aula matinal (Servizo de madrugadores)

O servizo de madrugadores está dirixido a aquelas familias que precisan que o seu fillo/a acuda ao centro antes do horario habitual. Na aula matinal levaránse actividades de carácter lúdico, onde o alumnado poderá ler, pintar, xogar co ordenador, facer construcións...

Ademais existe a posibilidade de que os nenos e nenas que asistan a matinal tamén teñan o almorzo cuberto se as familias o desexan.

Divino Maestro 2024